Chính sách vận chuyển

Để việc vận chuyển hàng hóa đảm bảo các yếu tố: chính xác, nhanh chóng, an toàn, Quý khách vui lòng lưu ý các điểm sau:

 • - Chúng tôi chịu trách nhiệm giao hàng tại tới kho hàng tại địa chỉ trụ sở hoặc cửa hàng của Quý khách trong phạm vi nội thành Hà Nội.
 • - Chi phí vận chuyển trong phạm vi nội thành Hà Nội do chúng tôi thanh toán, chi phí vận chuyển ngoài phạm vi nội thành Hà Nội do Quý khách thanh toán.
 • - Đặc biệt lưu ý: Trường hợp giao hàng ngoài phạm vi nội thành Hà Nội thì chúng tôi đóng gói niêm phong hàng hóa và chuyển cho Quý khách qua các đơn vị vận chuyển, trường hợp bên vận chuyển do Quý khách chỉ định, sau khi chúng tôi giao hàng cho bên vận chuyển mà Quý khách chỉ định thì mọi rủi ro, mất mát hàng trong quá trình vận chuyển đều do Quý khách làm việc với bên vận chuyển mà Quý khách đã chỉ định.
 • - Chi phí vận chuyển phạm vi trên 15km do Quý khách thanh toán.
 • - Chứng từ khi giao hàng bao gồm :
  • * Hóa đơn GTGT theo đúng qui định của pháp luật hiện hành về quản lý thuế.
  • * Phiếu xuất kho, hoặc biên bản giao nhận hàng hóa.
  • * Phiếu bảo hành và các giấy tờ liên quan khác theo thỏa thuận ( nếu có).

 • - Quý khách cử đại diện có mặt tại kho hoặc địa điểm giao hàng đã thống nhất để ký nhận hàng  sau khi đã kiểm tra số lượng, chất lượng, chủng loại, bao bì, các chứng từ kèm theo vào biên bản giao hàng và hóa đơn do chúng tôi cung cấp. Mọi sai lệch về hàng hóa, chứng từ (nếu có) phải được xử lý ngay tại chỗ và được lập biên bản có xác nhận của các bên có liên quan.
 • - Chúng tôi chỉ giao hàng cho người đại diện nhận hàng của Quý khách hoặc đơn vị vận chuyển do Quý khách chỉ định, mọi thay đổi phải được thông báo bằng văn bản cho chúng tôi trước khi tiến hành mua bán lô hàng tiếp theo.
 • - Trường hợp Quý khách cử nhân viên trực tiếp đến lấy hàng thì phải xuất trình giấy giới thiệu có chữ ký của người có thẩm quyền và có đóng dấu công ty.
 • - Sau khi Quý khách ký nhận hàng mọi trách nhiệm đối với hàng hư hỏng, mất mát hàng hóa thuộc về Quý khách, ngoại trừ lỗi hỏng kỹ thuật nằm trong điều kiện được bảo hành.
 • - Hàng hóa mua rồi miễn trả lại, trường hợp đặc biệt nếu được chấp nhận của chúng tôi thì việc trả lại được thực hiện tối đa trong vòng 03 ngày và hàng trả lại phải còn nguyên tình trạng ban đầu, đầy đủ phụ kiện đi kèm và Quý khách phải xuất trả đầy đủ chứng từ, hóa đơn GTGT.

Mọi thông tin, thắc mắc về chính sách, Quý khách có thể liên hệ theo số điện thoại sau: 04.66839652.

Trân trọng !!!

Copyright © 2014 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Máy Tính Đông Dương