Tuyển Dụng


Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Máy Tính Đông Dương không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, liên tục tuyển dụng các vị trí:

- Kinh doanh phân phối

- Kỹ thuật - hỗ trợ khách hàng

- Giao vận.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Mr. Trần Duy Hưng qua email: dongduongtech8@gmail.com